Nemzetközi közjog

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok nemzetközi forrásai – HVGORAC, 2006

A dokumentumgyűjtemény első alkalommal három nyelven (magyar, angol és francia) gyűjti össze az ENSZ, az Európa Tanács, az EBESZ és az EU kisebbségi jogi szempontból legfontosabb dokumentumait. A gyűjtemény alapján felrajzolhatóak az egyes nemzetközi szervezeteken belül lezajlott, több évtizedes múltra visszatekintő folyamatok, amelyek eredményeképp az emberi jogok védelme és ezen belül is a kisebbségi jogvédelem növekvő jelentőségre tettek szert. A dokumentumok közlésének rendezőelve a jogforrási hierarchia és az időrendiség. A nemzeti és etnikai kisebbségek védelmének sajátosságait, tendenciáit, a nemzetközi szervezetekben zajló munka eredményeit a kötet elején található tanulmány foglalja össze.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.