Adatvédelem

Az USA és Európa közös harca a terrorizmus ellen a légi utasok adatainak továbbításával – Európai Tükör, 2007/1.

Vajon hol végződnek az állami felelősségvállalás határai a biztonságért? Vajon hol kezdődik az egyén magánszférája? Ezek azok a kérdések, amelyeket egy modern államnak a terrorizmus elleni küzdelem kapcsán, különösen 2001. szeptember 11-ét követően, folyamatosan meg kell válaszolnia. Meddigtekinthető egy állami biztonsági intézkedés szükségesnek, arányosnak, indokoltnak? A 18. és 19. század nagy vívmányaiként lefektetett alapvető szabadságokat, úgy tűnik, a közelmúlt sajnálatos eseményei miatt újra kell fogalmazni. Az elmúlt években a tagállami és az európai uniós jogalkotókra nagy feladat különösen a bel- és igazságügyi együttműködés területén hozott jogszabályok, jogi aktusok elfogadása során várt és vár. Meg kell húzni a határt a biztonság mint közérdek és a magántitok védelméhez való jog, a szabad mozgáshoz való jog, a magánszféra védelméhez való jog kollíziója esetén. Ennek megfelelően új tartalmat kap a személyes adatok védelméhez való jog is.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.