Családjog

-tanácsadás és konzultáció családjogi ügyekben,
-házassági vagyonjogi szerződések készítése, véleményezése,
-képviselet házassági bontóper, házastársi vagyonközösség megszüntetése során,
-képviselet gyermek elhelyezési és apaság megállapítása iránti perekben,
-képviselet tartási perek során.

Személyek joga, idegenrendészeti ügyintézés
-tanácsadás és konzultáció,
-képviselet gondokság alá helyezési és gondnokság megszüntetése iránti perek során,
-képviselet személyiségi jogi (képmással, hangfelvétellel való visszaélés, stb. miatt indított) perekben
-külföldi ügyfeleink részére eljárás idegenrendészeti ügyekben.

Orvosi jog és kártérítési perek
-tanácsadás és konzultáció,
-képviselet műhiba és kártérítési perekben.

Öröklési jog
-tanácsadás és konzultáció öröklési ügyekben,
-végrendeletek, öröklési szerződések készítése,
-képviselet ellátása hagyatéki ügyekben,
-tartási, életjáradéki szerződés elkészítése, ellenjegyzése.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.