Gazdasági jog, társasági jog

– tanácsadás már a gazdasági társaság megalapítását megelőzően is, jogi következmények mérlegelése, kockázat-elemzések készítése, konzultáció adott esetben könyvelő közreműködésével, jogi állásfoglalás készítése az Ön elképzelésének leginkább megfelelő céges formáról,
– gazdasági társaságok alapítása,
– igény esetén segítségnyújtás az Ön által alapítani kívánt gazdasági társaság vezető tisztségviselőnek kiválasztásában, ügyvédi irodánk partner fejvadász cégének közreműködésével,
– közreműködés a megfelelő könyvvizsgáló kiválasztásában,
– cégjogi változások menedzselése,
– törzstőke-emelés, és csökkentés, továbbá alaptőke-emelés és csökkentés,
– gazdasági társaságban való részesedés-szerzéshez szükséges részvény vagy üzletrész adásvételi szerződés előkészítése, készítése, véleményezése,
– közreműködés részvények kibocsátása, összevonása során,
– közreműködés más értékpapírok kibocsátása során,
– fontos és kötelező társasági jogi események, mint például taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülés megrendezésében való közreműködés, jegyzőkönyvek és más kapcsolódó jogi iratok előkészítése,
– eljárás cégbíróság és más hatóságok előtt,
– adott gazdasági társaság peres és nem peres képviselete,
– jogi képviselet felszámolási, végelszámolási és csődeljárási ügyekben.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.