Gazdasági jog, társasági jog

- tanácsadás már a gazdasági társaság megalapítását megelőzően is, jogi következmények mérlegelése, kockázat-elemzések készítése, konzultáció adott esetben könyvelő közreműködésével, jogi állásfoglalás készítése az Ön elképzelésének leginkább megfelelő céges formáról,
- gazdasági társaságok alapítása,
- igény esetén segítségnyújtás az Ön által alapítani kívánt gazdasági társaság vezető tisztségviselőnek kiválasztásában, ügyvédi irodánk partner fejvadász cégének közreműködésével,
- közreműködés a megfelelő könyvvizsgáló kiválasztásában,
- cégjogi változások menedzselése,
- törzstőke-emelés, és csökkentés, továbbá alaptőke-emelés és csökkentés,
- gazdasági társaságban való részesedés-szerzéshez szükséges részvény vagy üzletrész adásvételi szerződés előkészítése, készítése, véleményezése,
- közreműködés részvények kibocsátása, összevonása során,
- közreműködés más értékpapírok kibocsátása során,
- fontos és kötelező társasági jogi események, mint például taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülés megrendezésében való közreműködés, jegyzőkönyvek és más kapcsolódó jogi iratok előkészítése,
- eljárás cégbíróság és más hatóságok előtt,
- adott gazdasági társaság peres és nem peres képviselete,
- jogi képviselet felszámolási, végelszámolási és csődeljárási ügyekben.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.